In dutch:
Gebruik van de site-informatie.

Behalve waar op deze site het tegendeel wordt verklaard, is het u onder de volgende condities toegestaan de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site te bekijken, te downloaden en te printen:
  • De documenten en de informatie mogen uitsluitend voor persoonlijke, interne, niet-commerciŰle doeleinden en als informatie worden gebruikt.
  • De documenten en de informatie mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of veranderd.
  • De documenten en de informatie op deze site mogen niet woren gedistribueerd.
  • U mag geen aankondigingen van auteursrechten of andere vermeldingen van eigendom die zich in de documenten en de informatie bevinden, verwijderen.
  • Greetje Roelofszen behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toestemming de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, in te trekken, en een dergelijk gebruik moet worden stopgezet onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Greetje Roelofszen.
  • De hierboven gespecificeerde rechten om de documenten en de informatie die verkrijgbaar zijn op deze site, in te zien, te downloaden en te printen, zijn niet van toepassing op het ontwerp of de lay-out van deze site. Elementen van deze site worden beschermd door handelsmerken en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of ge´miteerd.